23. marts 2012 Astrid Maria Bigoni

Smart Cities – fremtiden er her allerede

Foto: Steve Vance

Jeg lever i fremtiden. Det er nu jeg ikke længere i tvivl om. Jeg bor i en by, hvor jeg hele tiden er forbundet til andre mennesker. Både via digitale netværk og via gaden. Jeg er også forbundet til den digitale by. Ved hjælp af min telefon kan jeg interagere med byen. Jeg kan lave virtuel graffiti. Jeg kan gå på skattejagt med mine venner. Jeg kan lade kommunen vide, at der er huller i vejen. Dette, venner, er fremtiden. Det hørte jeg i Aarhus i går.

Foto: Steve Vance

Så det var egentlig ikke fordi jeg hørte så meget nyt på Byens digitale liv, en konference arrangeret af Center for Digital Urban Living. Nogle ting blev dog sat ind i nye rammer.

 Smart Cities

Den amerikanske forfatter og urbane designer Adam Greenfield talte om Smart Cities. Det er et noget luftigt begreb, der i bund og grund dækker over, at vores byer og bysystemer bliver digitaliserede og intelligente. Og ud over, at han skældte ud på begrebet, lagde han ud med at skitsere to forskellige syn på en by op.

Der var den modernistiske tilgang med Le Corbusier som foregangsmand for byplanlægning. Her skal byen planlægges ud fra funktioner og funktionerne skal adskilles. Der skal være et sted til arbejde og et andet til at bo i. Byen er resultatet af en æstetisk masterplan og gerne en, der ser fed ud fra luften. I virkeligheden var arkitekten, der fik lov til at se, hvordan byen så ud fra oven,  indtil Google Earth kom. Et andet syn på byen er mere bottom-up med den amerikanske aktivist og urbanist Jane Jacobs. Hun mente, at byens orden opstår spontant nede fra og opstår over tid.

I den optik handler det om at skabe rum for, at spontaniteten og det sociale kan opstå. I mine øjne  gælder det samme om man vil have liv i et online forum eller i et bykvarter.

Infrastrukturen skal være på plads

For at skabe en digital by med et digitalt liv pegede Adam Greenfield på nogle ting, der skal være tilstede. Det handler om hurtigt og tilgængeligt internet, smart personal devices (smartphones eller tablets), en politik om at gøre data åbne og tilgængelige, public interfaces (altså steder, hvor folk, der ikke har smartphones kan deltage), og cloud computing. Med andre ord: infrastrukturen skal være på plads.

I den forstand bor vi allerede delvist i smarte byer. Vi behøver ikke befolke fremtidsbyer, der er nybyggede. Og Adam Greenfields pointe var da også, at vi skal holde op med at tro, at vi skal bygge fremtidsbyer fra bunden. Vi skal tage udgangspunkt i det, der allerede er – og der hvor menneskerne allerede findes.

Parametre for deltagelse

I forlængelse af det talte Ole Sejer Iversen, professor på Institut for Æstetik ved Aarhus Universitet og en del af Center for Digital Urban Living, om, hvilke parametre, man kan skrue på, når man gerne vil have folk til at deltage i et digitalt byrum.

Først og fremmest skal tingene være tilgængelige. De skal altså være til at bruge. Dernæst handler det om interaktionsformen, hvor man tager stilling til, hvordan man lader folk interagere. Skal de for eksempel interagere som borgere eller som medmennesker. Eksponering handler om, at når de valg brugeren tager, bliver eksponeret, motiverer det andre til også at deltage. Det fjerde og sidste parameter kaldte han brugerdrevent indhold, og er den gammelkendte sætning om, at der fra afsenderen selvfølgelig skal være en lyst til at lytte til folk. Man vælger altså en strategi ud fra de fire parametre, for de har afgørende betydning for, hvordan folk deltager.

Bliv klogere:

Læs mere om hvilke projekter, der ligger til grund for blandt andet Ole Sejer Iversens konklusioner på Digitalurbanliving.dk

Hvis du vil læse mere om byrum for mennesker, så læs arkitekten Jan Gehls bog Byer for mennesker.

I forbindelse med Byens digitale liv-konferencen udkom en bog af samme navn med analyser og udviklingsprojekter fra Center for Urban Living. Bogen er udkommet på forlaget Ajour og jeg glæder mig til at dykke ned i den.

 

Tagged: , , , , , , , , ,

Kontakt mig!

Send mig en mail, eller ring! Jeg glæder mig til at høre fra dig.